Mahdollisuudet ja haasteet ovat rinnakkain, ja lääketieteellisestä älypakkauksesta tulee yleinen tulevaisuuden suuntaus

Viime vuosina kotimaisen lääketeollisuuden nopean kehityksen myötä lääkeyritykset ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota pakkauksiin ja pakkaus- ja painotekniikan jatkuvaan kehitykseen maani lääkepakkausten tuotosarvo on osoittanut vakaata kasvua vuodessa vuosi. Kiinan teollisuustutkimusverkoston julkaiseman "2019-2025 China Pharmaceutical Packaging Market Status Survey and Development Prospect Report" -asiakirjan mukaan lääkepakkausteollisuuden osuus kotimaisen pakkaustuotannon kokonaisarvosta on 10%, ja teollisuudella on valoisa tulevaisuus.

Markkinat muuttuvat nopeasti, ja mahdollisuudet ja haasteet ovat rinnakkain. Toisaalta lääketieteellisissä pakkauksissa ihmisten kulutustason asteittainen parantaminen ja estetiikan jatkuva parantaminen esittävät monipuolisten persoonallisuuksien ja ympäristönsuojelun tason parantamisen ominaisuuksia. Samanaikaisesti lääkevalmistelain uuden version täytäntöönpanon myötä teollisuus uskoo yleisesti, että reseptilääkkeiden verkkokaupan asteittainen vapauttaminen on yleinen suuntaus, mikä tarkoittaa myös sitä, että reseptilääkkeiden säilytyksen, kuljetuksen ja myynnin kysyntä pakkaukset kasvavat Internetin levinneisyyden lisääntyessä. Lääkepakkausteollisuuden markkinakoon odotetaan yleisesti kasvavan edelleen tulevaisuudessa, ja myös kysynnän ja tarjonnan rakenteen odotetaan jatkavan päivitystään. Kasvavan markkinakilpailun myötä kotimaisten lääkepakkausyritysten on etsittävä uusia polkuja muutokseen ja läpimurtoon.

Toisaalta älykkään tekniikan jatkuvan kehityksen myötä älykkäästä päivityksestä ja keskitetystä integraatiosta tulee pakkausteollisuuden tärkein kehityssuunta lähivuosina. Tässä yhteydessä nykyaikaisen lääketeollisuuden kehityksen aikana lääkinnällisten laitteiden päivittäminen on aina ollut huomion kohteena oleva tutkimusaihe. Ympäristönsuojelun käsitteen lisääminen on tehnyt lääketieteellisten pakkausten parantamisesta mielekästä sen perusteella, miten tehdä lääkepakkauksista turvallisempia ja helpompia. Samaan aikaan myös lääketieteellisten pakkausten älykkyys on otettu esityslistalle.

Älykkäistä lääkepakkauksista on tullut alan kehityssuunta. Voidaan nähdä, että itse lääketieteellisten tuotteiden pakkausten osalta sen korkea turvallisuus ja korkean tarkkuuden ominaisuudet tekevät siitä tiukan, että muut tuotepakkaukset eivät sovi yhteen. Ihmiskunnan nykyaikaistamisesta, mukavuudesta ja kevyestä kehityksestä on tullut lääketieteellisten pakkausten älykkään suuntauksen tärkeitä osia tekniikan ja suunnittelun kehityksen johdolla.

Pakkauksen rakenteen ja materiaalien suunnittelun lisäksi elektroniset tietopohjaiset lääketieteelliset pakkaukset ovat vähitellen muodostaneet nopean kehityksen trendin, ja QR-koodeja, viivakoodeja ja elektronisia etikettejä sisältävien tietopohjaisten älypakkausten käyttö on vähitellen tunkeutunut lääketieteellisiin pakkauksiin ala. Tämä perustuu myös vastaaviin tiedonhankintamenetelmiin, joita tarjoavat yleisemmin käytetyt älykkäät elektroniset laitteet.

Tällä hetkellä kotimaassani on vielä lapsenkengissä älykkäiden lääkepakkausten tutkimus ja tuotanto. On välttämätöntä työskennellä ahkerasti monien tekijöiden, kuten innovaatioiden, tuotantolaitteiden tutkimuksen ja kehittämisen, materiaalitutkimuksen ja -kehityksen tulosten, pakkauskustannusten hallinnan ja markkinoiden kehittämisen edistämiseksi maani lääketieteellisten älypakkausten kehittämisessä.

1111


Lähetysaika: 25.09.2019